Personel Sayıları
Profesör 12
Doçent 6
Yardımcı Doçent 21
Araştırma Görevlisi 12
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 1
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 66 804
2. Öğretim Öğrencisi 56 774
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 122 1578
Genel Toplam 1700