Personel Sayıları
Profesör 10
Doçent 8
Yardımcı Doçent 20
Araştırma Görevlisi 14
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 1
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 71 824
2. Öğretim Öğrencisi 60 796
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 131 1620
Genel Toplam 1751