Personel Sayıları
Profesör 12
Doçent 7
Doktor Öğretim Üyesi 19
Araştırma Görevlisi 12
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 54 721
2. Öğretim Öğrencisi 49 702
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 103 1423
Genel Toplam 1526