Personel Sayıları
Profesör 12
Doçent 7
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 11
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 66 802
2. Öğretim Öğrencisi 56 771
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 122 1573
Genel Toplam 1695