Personel Sayıları
Profesör 12
Doçent 6
Yardımcı Doçent 21
Araştırma Görevlisi 12
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 1
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 69 819
2. Öğretim Öğrencisi 60 787
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 129 1606
Genel Toplam 1735