Personel Sayıları
Profesör 11
Doçent 8
Yardımcı Doçent 20
Araştırma Görevlisi 14
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 1
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 58 720
2. Öğretim Öğrencisi 51 678
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 109 1398
Genel Toplam 1507