Personel Sayıları
Profesör 12
Doçent 7
Doktor Öğretim Üyesi 19
Araştırma Görevlisi 12
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 64 867
2. Öğretim Öğrencisi 54 825
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 118 1692
Genel Toplam 1810